Clicky

Wat is een witte werkster?

Wat is een witte werkster?

De term witte werkster wordt gebruikt voor een particuliere huishoudelijke hulp die zijn of haar loon opgeeft bij de belastingdienst. Over wat een witte werkster verdient, betaalt zij dus belasting.

Een huishoudelijke hulp die geen belasting betaalt, wordt een zwarte werkster genoemd. Zwartwerken gebeurt veel, maar is wettelijk verboden.

Voordelen wit werken

Iemand die wit werkt, betaalt over zijn of haar loon sociale premies en belasting. Werk je in loondienst, dan regelt de werkgever de betaling aan de belastingdienst. Over het brutoloon van de werknemer wordt dan belastinggeld ingehouden. Het nettoloon blijft over. Dit heeft een aantal voordelen:

  • Je hebt recht op doorbetaling als je ziek wordt
  • Je hebt recht op vakantiegeld en vakantiedagen
  • Je bent op je werk verzekerd voor ongevallen
  • Je hebt zekerheid over je inkomen
  • Je loopt geen risico’s op hoge boetes

Regeling dienstverlening aan huis

Een huishoudelijke hulp is in dienst bij een particulier. Vaak krijgt hij of zij contant uitbetaald en is er geen contract of loonstrook. Toch betekent dat niet direct dat de werkster zwartwerkt. Voor huishoudelijke hulpen die minder dan drie dagen per week bij een particulier thuis werken, is er een uitzonderingsregeling. Dit is de regeling dienstverlening aan huis.

Volgens deze regeling is niet de werkgever maar de werknemer verantwoordelijk voor de belastingaangifte. De hulpvrager wordt in deze situatie ook niet gezien als werkgever. Dat heeft als voordeel dat de hulpvrager geen volledige administratie hoeft bij te houden of sociale premies en belasting hoeft in te houden van het loon van de hulp. De hulp kan dus contant worden uitbetaald. Er hoeft volgens de wet ook geen contract te worden opgesteld. De hulp geeft vervolgens één keer per jaar op hoeveel hij of zij gewerkt heeft en wat hij of zij heeft verdiend. Doet de hulp dit niet, dan werkt hij of zij wél zwart.

Of een werkster of hulp alle verdiensten netjes doorgeeft aan de belastingdienst, is voor een hulpvrager lastig na te gaan. Wie er zeker van wil zijn dat de werkster niet zwart werkt, kan duidelijke afspraken maken met de hulp of een bemiddelingsbureau inschakelen bij het zoeken naar een werkster.

Term witte werkster

De term witte werkster is in 1997 ontstaan toen de overheid de regeling schoonmaakdiensten particulieren invoerde. De regeling moest zwartwerken tegengaan en werkgelegenheid creëren voor werklozen. Door de regeling kostte een schoonmaakster via de officiële weg evenveel als iemand die zwart bijverdiende. Veel werklozen kwamen op deze manier aan een baan. Deze werksters werden vanaf dat moment witte werksters genoemd.

De regeling was oorspronkelijk bedoeld voor particulieren, maar ook schoonmaakbedrijven maakte er gebruik van. Schoonmaakbedrijven ontvingen subsidie voor iedere langdurig werkloze die zij in dienst namen. Door de gunstige voorwaarden werd dit voor schoonmaakbedrijven erg aantrekkelijk.

Door tegenvallende resultaten werd de regeling in 2005 afgeschaft. De regeling schoonmaakdiensten particulieren werd vervolgens vervangen door de regeling dienstverlening aan huis.

Ben of zoek jij een huishoudelijke hulp?

Op Hulp.nl vind je eenvoudig werk of hulp.

Start met zoeken