Clicky

Wat is een kinderdagverblijf?

Wat is een kinderdagverblijf?

Een kinderdagverblijf is een opvangvoorziening voor kinderen van nul tot vier jaar. Kinderen gaan van het kinderdagverblijf af op het moment dat ze naar de basisschool gaan. Het kinderdagverblijf is bedoeld voor kinderen waarvan de ouders werken of andere verplichtingen hebben. Hoe vaak een kind naar het kinderdagverblijf gaat, bepalen de ouders zelf.
Kinderdagverblijven zijn vaak ingericht op de werktijden van ouders. De opvang is alleen geopend op doordeweekse dagen, meestal vanaf 7 uur ’s ochtends tot half 7 ‘s avonds. Ouders kunnen hun kinderen vlak voor werktijd brengen en na werktijd weer op komen halen.

Horizontale of verticale groepen

Kinderen worden in een kinderdagverblijf opgevangen in kleine groepen. Per groep zijn er ten minste twee medewerkers die de hele dag toezicht houden. In wat voor groep kinderen terecht komen, is afhankelijk van de groepsindeling die wordt gehanteerd. Sommige kinderdagverblijven hanteren een horizontale groepsindeling, andere een verticale.

Bij een horizontale groepsindeling worden groepen gevormd op basis van leeftijd van de kinderen. Zo zit er maximaal twee jaar tussen het jongste kind uit de groep en het oudste kind. Het voordeel hiervan is dat kinderen altijd bij leeftijdsgenootjes in een groep zitten. De kans dat zij aansluiting vinden bij andere kinderen is hierdoor groter. Ook kunnen de activiteiten die worden aangeboden gemakkelijker worden afgestemd op de leeftijd van de kinderen.

Bij een verticale groepsindeling zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar in een groep. Groepen bestaan hierdoor uit baby’s, dreumesen, peuters en kleuters. Het voordeel hiervan is dat kinderen niet steeds naar een andere groep hoeven te worden verplaatst als zij een jaar ouder worden, waardoor ze de hele kinderdagverblijfperiode bij dezelfde leidsters en kinderen verblijven. Ook kunnen ouders ervoor kiezen om broertjes en zusjes bij elkaar in één groep te plaatsen.

Dagindeling

De dagindeling op het kinderdagverblijf is afhankelijk van de leeftijd van een opvangkind. Een kind van vier jaar oud heeft bijvoorbeeld hele andere behoeftes dan een baby van een paar maanden oud. Vaak biedt het kinderdagverblijf verschillende activiteitenprogramma’s waaraan de kinderen kunnen deelnemen. Omdat kinderen allemaal in hun eigen fase van ontwikkeling zijn, wordt er op een kinderdagverblijf ook gekeken naar de persoonlijke behoefte van het kind.

Baby’s
Baby’s kunnen naar een kinderdagverblijf vanaf de zesde levensweek. Voor de allerkleinsten is er vaak een individueel programma op het kinderdagverblijf. Omdat een vast ritme voor baby’s belangrijk is, wordt vaak het ritme van thuis overgenomen. Dat betekent dat de opvangbaby’s op dezelfde momenten slapen, eten en spelen als dat zij van huis uit gewend zijn. Daarnaast krijgen de baby’s vaak ook het voedsel wat zij gewend zijn en krijgen zij een vast bedje in het dagverblijf.

Dreumes en peuters
Voor dreumesen en peuters geldt vaak al een gezamenlijke dagindeling. Kinderen maken vanaf die leeftijd echt onderdeel uit van een groep. Het dagschema bestaat voor dreumesen en peuters uit vrij spelen, gezamenlijke activiteiten ondernemen, gezamenlijk lunchen en op vaste tijden slapen. Dreumesen en peuters krijgen op sommige momenten zelf de keuze of zij mee willen doen aan activiteiten of dat zij vrij willen spelen.

Kwaliteitseisen

Een kinderdagverblijf moet zich, net als andere soorten kinderopvang, houden aan een tal van kwaliteitsregels. Deze regels staan opgenomen in de Wet kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. De overheid heeft deze regels opgesteld om ervoor te zorgen dat kinderen op een verantwoorde manier worden opgevangen. Dit houdt in dat de omgeving veilig en gezond moet zijn. Het gaat hierbij om alle facetten van de opvang, van een veilige speelplaats tot goede pedagogische begeleiding van gekwalificeerde medewerkers.

Alle kinderdagverblijven die staan ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, worden jaarlijks gecontroleerd door de GGD. Dit doet de GGD in opdracht van de gemeente. Kinderdagverblijven die niet aan de kwaliteitseisen voldoen, worden niet in het register opgenomen. Op deze manier kunnen ouders in één oogopslag zien of een kinderdagverblijf betrouwbaar is. Welke kinderdagverblijven in het register staan, is namelijk vrij in te zien.

Geldzaken

Gemiddeld kost een kinderdagverblijf tussen de zes en de acht euro per uur. De werkelijke kosten zijn afhankelijk van onder andere de tarieven van het kinderdagverblijf, het aantal kinderen dat naar de opvang wordt gebracht en het aantal uren dat een kind op het kinderdagverblijf is.

Sommige ouders krijgen een deel van de kosten van het kinderdagverblijf terug van de overheid. Dit heet kinderopvangtoeslag. Hoeveel kinderopvangtoeslag hangt af van het inkomen van het gezin. Kinderopvangtoeslag kan alleen worden aangevraagd als het kind naar een geregistreerd kinderdagverblijf wordt gebracht.

Ben of zoek jij een oppas?

Op Hulp.nl vind je eenvoudig werk of hulp.

Start met zoeken