Clicky

Momenteel niemand nodig.

  • Ouderkerk aan de Amstel, Ouderkerk aan de Amstel
  • Regelmatig
  • Geplaatst door René, laatst online: 1 maanden geleden
  • Huishoudelijke hulp

Omschrijving

1. NED: Op dit moment geen zorgassistenten gevraagd.
2. ENG: No care assistants required at the moment.
3. POR: Não necessários assistentes de cuidados no momento.

1. NEDERLANDS: Hoi vrienden! Ik ben René (73), rustige hond, papegaai, begane grond, kleine tuin, logeerkamer. Loopstoornis (gevaar te vallen).

A. THUIS ZORG. Een "informele" man voor 2 halve dagen in huis, maandag- en donderdagmiddag: 1¼ uur schoonmaken. De gemeente WMO betaalt voor de zorgtaak HH huishoudelijke hulp bruto € 24,60 per uur en 2½ uren BG begeleiding bijzondere taken bruto € 25 per uur. Een SVB zorgovereenkomst start “van opdracht” freelance (225 minuten). Geen reiskosten.

B. SPORT ZORG. Een "informele" man als zwemkameraad voor één halve dag woensdag- of vrijdagmiddag, 3 uren BG individueel bruto € 25 per uur. Een kopie ID, een bank, een Nederlands BSN-nummer, een tijdelijk RNI, een VOG Verklaring van Goed Gedrag.

C. WIJK ZORG. Een "formele" man als verpleger aan huis en vertegenwoordiger bij ziekenhuisopname en afstemming met de Nederlandse overheid (geen netwerk), via de WVZ (Zorgwet).

2. ENGLISH: Hi friends! I’m René (73), calm dog, parrot, ground floor, small garden, guestroom. Walking disorder (danger to fall).

A. HOME CARE. An "informal" man at home for 2 half days, Monday and Thursday afternoons: 1¼ hours of cleaning. The municipality pays WMO for the care task HH domestic help gross € 24.60 per hour and 2½ hours BG guidance for special tasks gross € 25 per hour. An SVB care agreement starts “on assignment” freelance (225 minutes). No travel costs.

B. SPORT CARE. An "informal" man as a swimming-buddy for one half day Wednesday or Friday afternoon, 3 hours BG individual gross € 25 per hour. A copy of ID, a bank, a Dutch BSN number, a temporary RNI, a Certificate of Good Conduct.

C. NURSE CARE. A "formal" man as a nurse at home and representative in event of hospitalization and coordination with the Dutch government (no network), via the WVZ (Care Act).

3. PORTUGESA: Olá amigos! Sou René (73), cachorro calmo, papagaio, térreo, pequeno jardim, quarto. Distúrbio de marcha (perigo de queda).

A. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. Um homem “informal” em casa durante 2 meios dias, nas tardes de segunda e quinta: 1¼ horas de limpeza. O município paga à OMM pela tarefa de cuidados HH ajuda doméstica bruto 24,60€ por hora e 2 horas e meia BG orientação para tarefas de especiais bruto 25€ por hora. Um contrato de assistência SVB começa como freelance “em missão” (225 minutos). Sem custos de viagem.

B. COMPANHEIRO DE NATAÇÃO. Um homem "informal" como companheiro de natação durante meio dia de quarta ou sexta-feira à tarde, 3 horas BG individual bruto 25€ por hora. Uma cópia do documento de identidade, um banco, um número BSN holandês, um RNI temporário, um Certificado de Boa Conduta.

C. CUIDADOS DE ENFERMAGEM. Um homem “formal” como enfermeiro em casa e representante em caso de hospitalização e coordenação com o governo holandês (sem rede), através do WVZ (Lei de Cuidados).

Schema

OchtendMiddagAvond
Ma Nee Ja Nee
Di Nee Nee Nee
Wo Nee Ja Nee
Do Nee Ja Nee
Vr Nee Ja Nee
Za Nee Nee Nee
Zo Nee Nee Nee
Frequentie:
regelmatig
Vanaf:
per direct

Twijfels bij deze oproep? Meld het ons